Sıkça Sorulan Sorular

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu madde 19

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

Bulundurması zorunludur.
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.120 TL
Nüfus kimlik fotokopisi ve 1 Vesikalık fotoğraf yeterlidir.
Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
Kurslarımızda devam mecburiyeti vardır ve zorunludur aksi durumlarda kurs tekrarı gerekir.
İlkyardımcı belgesi sertifikası aslı ,kimlik kartı aslı, nüfus kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.
Evet. Sertifikanın aslı kayıp olması durumunda il sağlık acil şube müdürlüğüne ödenmesi gereken 75+KDV ücret ödenmesi gerekmektedir.
İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
Evet. 6 ve üzeri kursiyerlerde firmanız da eğitim verilir.
En geç 1 ay içerisinde sertifikanız elinizde olacaktır.
Her iki sınavdan da başarısız olması durumunda tekrar kayıt olmak durumunda eğitimi baştan almak zorundadır.

Hakkımızda

ASİST 2013 yılında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Asist ailesine 2015 yılında İlkyardım Eğitim Merkezi eklenmiştir.

Etkin ve kalıcı bir eğitim için görselliğin ön planda olduğu teorik eğitimler ve bunların tamamlayıcısı olarak, maket, slayt, kitap vb. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

İletişim Bilgileri

Yeşilbağlar mah. Selvili sok. No:2/1 Helis Beyaz Ofis D: 417 – 418 PENDİK / İSTANBUL

0 216 389 0 111

0 216 353 48 20

info@asistilkyardim.com