Online Test

1. SORU

"’Acil tedavi’’ tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. SORU

İlkyardımın “A” sını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

3. SORU

Yetişkinlerde kalp masajı nereye yapılır?

4. SORU

Temel Yaşam Desteği sırasında kalp basısı dakikada kaç kez yapılmalıdır?

5. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ‘’tam tıkanma’’ belirtilerinden değildir?

6. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmeye girmez?

7. SORU

Yanıklarda uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

8. SORU

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

9. SORU

Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

10. SORU

Bilinci kapalı, solunumu olan bir hasta ya da yaralıya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

11. SORU

Bilinci yerinde olmayan hasta/yaralı kısa sürede süratli taşıma yöntemlerinden hangisi ile taşınmalıdır?

12. SORU

Göğüs ağrısı olan hasta ya da yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

13. SORU

Kulağı kanayan bilinçsiz bir hasta ya da yaralı için aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

14. SORU

Kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

15. SORU

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanığın özelliklerinden değildir?

16. SORU

Bak- Dinle- Hisset (solunumun değerlendirilmesi) kaç saniye yapılır?

17. SORU

Çamaşır suyu içen birine aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

18. SORU

Bir yaralıda omurilik yaralanması şüphesi varsa; aşağıdaki sedyeye yerleştirme tekniklerinden hangisi kullanılır?

19. SORU

Bebeklerde kalp masajı nereye yapılır?

20. SORU

Beyin hasarı ne kadar sürede gerçekleşir?

21. SORU

Delici karın yaralanmalarında uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

22. SORU

Sara krizinde uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

23. SORU

Elektrik yanıklarıyla ilgili aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

24. SORU

Sinir sistemi merkezindeki bir tahriş (iritasyon) yüzünden, beyinde meydana gelen elektriksel boşalmaya ………… denir?

25. SORU

Bulantı,kusma ,karın ağrısı,gaz,şişkinlik,ishal gibi rahatsızlıklar hangi sistem bozukluklarının belirtileridir?

26. SORU

Araç içindeki yaralıyı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

27. SORU

Kedi –köpek gibi hayvan ısırmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

28. SORU

Yetişkinlerde Heimlich Manevrası(karına bası) nereye uygulanır?

29. SORU

İlkyardımın temel uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

30. SORU

Yutkunma öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ………… denir?

31. SORU

Sağlıklı bir yetişkinin dakikadaki nabız sayısı kaçtır ?

32. SORU

Suda boğulmalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

33. SORU

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

34. SORU

Aşağıdakilerden hangisi göze toz kaçmasında yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir?

35. SORU

Yılan sokmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

36. SORU

Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi belirtilerinden değildir?

37. SORU

Bayılacağını hisseden bir kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

38. SORU

Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını gerektiren durumlardan biri değildir?

39. SORU

Çoçuklarda Temel Yaşam Desteği uygulanırken etraf kalabalık ise; 112 ne zaman aranmalıdır?

40. SORU

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yetişkin, çocuk, bebekteki kalp masajının nasıl yapıldığını doğru vermiştir?

Diğer Sorular :

1. SORU

Buruna yabancı cisim kaçmasında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

2. SORU

Kırıklarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

3. SORU

Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

4. SORU

Hayat kurtarma zincirinde ilkyardımcıya ait olan halkalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

5. SORU

Deniz canlıları sokmasında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

6. SORU

Delici karın yaralanması olan bir hasta ya da yaralıya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

7. SORU

Aşağıdakilerin hangisinde sağlıklı bir yetişkin için dakikadaki solunum sayısı ve nabız sayısı doğru verilmiştir?

8. SORU

Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilen bölgelerden biri değildir?

9. SORU

‘’Turnike’’ hangi durumlarda uygulanır?

10. SORU

Bak - dinle - hisset ile aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılır?

11. SORU

Aşağıdakilerden hangisi hasta/ yaralıyı sedye üzerine yerleştirme tekniklerindendir?

12. SORU

Hava yolu tıkanıklığında uygulanan Heimlich Manevrası( karına bası) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

13. SORU

Aşağıdakilerden hangisi kanamanın ciddiyetini belirleyen faktörlerden biri değildir?

14. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bebekler için temel yaşam desteğinde uygulanan suni solunum ile ilgili doğru bir bilgidir?

15. SORU

Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili yanlış bir bilgidir?

16. SORU

Cilt yolu ile zehirlenmelerde aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır ?

17. SORU

Bilinci yerinde olmayan ve kulak kanaması olan birine aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

18. SORU

Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak özelliklerinden değildir?

19. SORU

Delici göğüs yaralanması olan bilinci açık bir hasta/ yaralıya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

20. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ‘’tam tıkanma’’ belirtilerinden biridir?

21. SORU

Aşağıdaki yanık çeşitlerinin hangisinde ağrı hissi yoktur?

22. SORU

Elektrik yanıklarında uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23. SORU

Kanamalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

24. SORU

İlkyardımın temel uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

25. SORU

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ……………………..denir?

26. SORU

Uyluk kırıklarında, nereden nereye tespit uygulanır?

27. SORU

Bayılacağını hisseden birine hangi pozisyon verilmelidir?

28. SORU

Burun kanamalarında uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29. SORU

Sara krizinde uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

30. SORU

Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı gibi belirtiler hangi sistem bozukluklarına aittir?

31. SORU

Bilinci kapalı, solunumu olan hastaya verilmesi gereken pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

32. SORU

Donuklarda uygulanan ilkyardımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

33. SORU

Beyin ölümü kaç dakika içinde tamamlanır?

34. SORU

İlkyardımın tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

35. SORU

Suda boğulmalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

36. SORU

Aşağıdakilerden hangisi birinci değerlendirmeye girmez?

37. SORU

İlkyardımcı tek ise; yetişkin bir hasta/yaralı için 112’yi ne zaman arar?

38. SORU

Araç içindeki yaralıyı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

39. SORU

Aşağıda verilen çocuklar için temel yaşam desteği uygulaması bilgilerinden hangisi yanlıştır?

40. SORU

İlkyardımın “B” sini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Diğer Sorular :

1. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

2. SORU

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?

3. SORU

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili yanlış bir bilgidir?

4. SORU

Hasta / yaralı sadece ağrılı uyaranlara cevap veriyorsa; bilinç düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

5. SORU

Bir ilkyardımcı, 6 yaşındaki bir hasta/yaralıya temel yaşam desteği uygulayacakken etraf kalabalık ise; 112’yi ne zaman aramalıdır?

6. SORU

Ateş nedeniyle oluşan havale daha çok hangi yaş grubunda görülür?

7. SORU

Zehirlenme sonrası görülen bilinç kaybı,havale,rahatsızlık hissi,kaslarda ağrı ve hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluklarındandır?

8. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ‘’kısmi tıkanma’’ belirtilerinden değildir?

9. SORU

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı durdurmak için vücutta baskı uygulanacak noktalardan biri değildir?

10. SORU

Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerindendir?

11. SORU

Aşağıdakilerden hangisi kısa sürede süratli taşıma tekniklerinden biri değildir?

12. SORU

Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğraması kaçıncı derece donmanın belirtilerindendir?

13. SORU

Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla çocuk, yetişkin ve bebekte kalp basısı uygulanırken göğüs kemiğinin kaç cm çökmesi gerektiği doğru verilmiştir?

14. SORU

Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş(irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmaya……………… denir?

15. SORU

Bayılan bir hasta ya da yarılıya hangi pozisyon verilmelidir?

16. SORU

Yılan sokmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

17. SORU

Solunum yolu ile zehirlenmelerde aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

18. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmeye girer?

19. SORU

Sara krizinde uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20. SORU

Kan şekeri düşüklüğünde yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

21. SORU

Göğüs ağrısı olan bir hasta ya da yaralıya hangi pozisyon verilmelidir?

22. SORU

Aşağıdaki belirtilerin hangisi kalp krizi geçiren bir hasta/yaralıda görülmez?

23. SORU

Dış kanamalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

24. SORU

Aşağıdakilerin hangisinde sağlıklı bir bebekteki solunum sayısı ve nabız sayısı doğru verilmiştir?

25. SORU

Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerden biri değildir?

26. SORU

Çamaşır suyu içen bir çocuğa aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisini yapmak doğru olur?

27. SORU

Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralıyı sedye üzerine taşıma tekniklerinden biri değildir?

28. SORU

‘’Turnike uygulaması ‘’ hangi durumlarda yapılır?

29. SORU

Zehirlenme sonucu ortaya çıkan nefes darlığı, solunum durması, ciltte kızarıklık, morarma, kulak çınlaması, baş ağrısı vb. belirtiler hangi sistem bozuluklarındandır?

30. SORU

Deniz canlıları sokmasında aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğru olur?

31. SORU

Göze toz kaçmasında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

32. SORU

Suda boğulmalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

33. SORU

Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının taşınmasında dikkat edilecek genel kurallardan değildir?

34. SORU

Kaza yapmış bir araçta patlama,yangın vb söz konusu ise; araç içindeki yaralı hangi yöntem ile taşınmalıdır?

35. SORU

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında uygulanan bir ilkyardım değildir?

36. SORU

Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

37. SORU

Kısa sürede süratli taşıma yöntemlerinden hangisi yürüyemeyen/ bilinci kapalı hasta ya da yaralılar için kullanılır?

38. SORU

Eklem yüzeylerinin geçici olarak ayrılmasına ………. denir?

39. SORU

Aşağıdakilerden hangisi sedye ile hasta/ yaralı taşımada genel kurallardan biri değildir?

40. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ‘’kapalı kırık’’ tanımına uyar?

Diğer Sorular :

1. SORU

Arı sokmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. SORU

Çocuklarda uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

3. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bir ilkyardımcının özelliklerinden biri değildir?

4. SORU

Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının belirgin özelliklerindendir?

5. SORU

İlkyardımın “B” sini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

6. SORU

Hayat kurtarma zincirinde ilkyardımcıya ait olmayan halkalar aşağıdakilerden hangisidir?

7. SORU

Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde tam tıkanıklık durumlarında uygulanan Heimlich manevrasının adımlarından biri değildir?

8. SORU

Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilen bölgelerden biridir?

9. SORU

Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarında uygulanması gereken doğru bir ilkyardımdır?

10. SORU

Bebeklerde temel yaşam desteği uygularken dakikada kaç bası uygulanmalıdır?

11. SORU

Donmalarda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

12. SORU

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından biridir?

13. SORU

Kafatası-omurga yaralanmalarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

14. SORU

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanıklardan değildir?

15. SORU

Burun kanamalarında ilkyardım aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

16. SORU

Hafif kulak kanaması olan ve bilinci açık bir hasta/yaralıya nasıl bir ilkyardım uygulanır?

17. SORU

Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak özelliklerinden değildir?

18. SORU

Delici karın yaralanması olan bir hasta/ yaralıya hangi pozisyon verilir?

19. SORU

6 yaşındaki bir hasta/yaralının bilinç değerlendirmesi nasıl yapılır?

20. SORU

Aşağıdaki hangi yanık çeşidinde ağrı hissi yoktur?

21. SORU

Aşağıdaki acil taşıma tekniklerinden hangisi iki ilkyardımcı ile yapılır?

22. SORU

Tam tıkanmalarda aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

23. SORU

İç kanamalarda uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

24. SORU

Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerinden değildir?

25. SORU

Aşağıdakilerden hangisi yetişkinde solunum sayısı ve nabız sayısı doğru verilmiştir?

26. SORU

Elektrik yanıklarında uygulanan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

27. SORU

Zehirlenme sonucu ortaya çıkan nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması gibi belirtiler hangi sistem bozukluklarındandır?

28. SORU

Yılan sokmalarında aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

29. SORU

12 yaşındaki bir hasta/ yaralıya temel yaşam desteği uygulanacaksa ve ilkyardımcı tek ise; 112’yi ne zaman aramalıdır?

30. SORU

Aşağıdakilerden hangisi 112’yi ararken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

31. SORU

Aşağıdakilerden hangisi hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amaçlarında biri değildir?

32. SORU

Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralıyı sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden biridir?

33. SORU

Bir ilkyardımcı, hasta/ yaralıya ne zamana kadar Temel Yaşam Desteği uygulamaya devam eder?

34. SORU

Araç içindeki yaralıyı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

35. SORU

İlkyardımın temel uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

36. SORU

Aşağıdakilerin hangisinde ikinci değerlendirme aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

37. SORU

Aşağıda verilen boğucu sargı (turnike) ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

38. SORU

Eğer uzuv kopması varsa; kopan uzvun parçasının muhafaza edilmesiyle ilgili aşağıda verilen adımlardan hangisi doğrudur?

39. SORU

Aşağıdaki genel ilkyardım bilgilerinden hangisi doğrudur?

40. SORU

Aşağıdaki durumların hangisinde yaralı / hastayı örtmek doğru bir ilkyardım uygulaması olmaz?

Diğer Sorular :

Hakkımızda

ASİST 2013 yılında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Asist ailesine 2015 yılında İlkyardım Eğitim Merkezi eklenmiştir.

Etkin ve kalıcı bir eğitim için görselliğin ön planda olduğu teorik eğitimler ve bunların tamamlayıcısı olarak, maket, slayt, kitap vb. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

İletişim Bilgileri

Yeşilbağlar mah. Selvili sok. No:2/1 Helis Beyaz Ofis D: 417 – 418 PENDİK / İSTANBUL

0 216 389 0 111

0 216 353 48 20

info@asistilkyardim.com